Partner- relatietherapie

Er is moed voor nodig om de stap naar therapie te zetten. 

Wanneer samenzijn moeilijk is, onenigheid volgens hetzelfde patroon verloopt en de liefde verloren dreigt te gaan. 

Er is bijvoorbeeld sprake van ontrouw en jullie willen onderzoeken of er gerepareerd kan worden. 

Of dat jullie geen manier meer weten hoe het gesprek met elkaar te beginnen over hetgeen je bezig houdt. De worsteling tussen het hart en hoofd. 

Graag onderzoek ik met jullie, in een setting waarin je voldoende op je gemak kunt zijn om je uit te spreken, gehoord te voelen en geïnspireerd te raken anders te kijken, te ervaren en oplossingen te vinden.

Praktijk    h e t  v e r t o o g

“….. My job is making windows where there were once walls”. 
M. Foucault

Met jarenlange ervaring als behandelaar in de specialistische geestelijke gezondheidszorg heb ik mij de laatste jaren voornamelijk geconcentreerd op het werken met echtparen en gezinnen, waarbij de zorgen divers en ingewikkeld zijn.  

Ik ben opgeleid tot systeemtherapeut, een post doctorale studie die toegang geeft tot lidmaatschap van de Nederlandse vereniging voor relatie- en gezinstherapie.(NVRG). Daarnaast ben ik ingeschreven in het BIG register waarin in onder andere mijn beroepsgeheim is geborgd. 

Mijn ervaring met behandelen en diagnosticeren van psychische aandoeningen hebben mij tot een allround therapeut gemaakt. Naast mijn werk als gezinstherapeut in de kinder- en jeugdpsychiatrie bied ik mijn diensten aan.

Therapie is maatwerk en geen confectie. Ik ga samen met jullie op zoek naar antwoorden, met als doel de zorgen op een wijze die bij jullie past te adresseren. Waardoor er oplossingen gevonden kunnen worden.  De weg daar naar toe is langs inzicht, inzicht in jezelf en in elkaar. 

Ik werk vanuit systeemtherapeutische principes, die gaan er vanuit dat zorgen onlosmakelijk verbonden zijn aan het systeem (gezin, werk, omgeving) waarbinnen het individu functioneert.  De gedachte hierbij is dat individuele aanpassingen een gering effect hebben wanneer de context niet wordt meegenomen. 

Overige diensten

Voor gemeenten 

Het percentage echtscheidingen neemt toe. De provincie Groningen is daarin koploper. Een deel van deze scheidingen verloopt problematisch. Er is onderzoek en inmiddels bewijs dat vroege hulp door inzet van relatietherapie kan helpen in het proces van scheiding. Waarmee veel schade voor gezinsleden kan worden voorkomen. En daarmee de inzet van hulpverlening achteraf.

Supervisie

Individuele supervisie

Waarbij het leren zoeken naar meer evenwicht tussen eigen belangen en de opdracht van de organisatie een uitgangspunt kan zijn. Hoe te bewegen binnen complexe afwegingen. Het leren ontwikkelen van een eigen visie. Dit vanuit de invalshoek dat het ontdekken en ontwikkelen van persoonlijke kwaliteiten een solide investering is.

Ook voor opleidingen in de gezondheidszorg ben ik beschikbaar.

Contact


Tarieven & Contact

 

Intake         € 110,00 (75 minuten)

Relatietherapie € 110,00 per sessie (50 minuten)

Supervisie € 90,00 per sessie (50 minuten)

Voor organisaties en teams; informeer naar de mogelijkheden. Ook beschikbaar voor opleidingen in de gezondheidszorg.  Er zijn geen contracten met zorgverzekeraars en/of gemeenten.  

U betaalt per sessie, graag met pinbetaling afrekenen.  Bij ziekte of overmacht worden geen kosten in rekening gebracht. Bij geen afzegging binnen 24 uur wordt 75% van het consult in rekening gebracht. 

@therapie@hetvertoog.nl , Telefoon (voicemail) 06 -1234 83 71 

Gezondheidscentrum Overdiep, Stadshaven 23, 9902 DA te Appingedam

BIG-NVRG-AGB

Copyright 2024 ©️ h e t  v e r t o o g 

KVK 89155505